Máy tính tiền Pos 365

2,650,000

Trọn bộ thiết bị gồm

Phần mềm Pos 365 24 tháng

Máy in hóa đơn Zywell 303 USB + Lan