OPTICON OPR-3201 (1D)

  • – Tốc độ quét : 100 scans/second
  • – Quét được các mã vạch 1D
  • – Made in Japan
  • – Quét cầm tay hoặc tự động.
Danh mục: