Phần mềm quản lý Minimart – Tạp hóa

2,500,000

Phần mềm quản lý bán hàng Danapos là một giải pháp toàn diện để quản lý các hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng Minimart, Tạp hóa. Với phần mềm này, chủ cửa hàng có thể dễ dàng quản lý kho hàng, quản lý bán hàng, quản lý thu chi, theo dõi doanh thu và lợi nhuận, và nhiều tính năng quản lý khác.