Phần mềm quản lý trà sữa

2,500,000

Phần mềm quản lý trà sữa là một giải pháp thông minh để quản lý và tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh của quán trà sữa. Nó giúp cho việc quản lý kho hàng, đặt hàng, lập hóa đơn, thanh toán, quản lý nhân viên và thu thập dữ liệu để phân tích và tối ưu hóa các chiến lược kinh doanh.